4.8.1. gr .Kröfur

Aftur í: 4.8. KAFLI Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra

Byggingarstjóri skal hafa gæðastjórnunarkerfi . Byggingarstjóri skal í upphafi hvers byggingarleyfisskylds verks skilgreina það innan síns gæðastjórnunarkerfis. Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra skal a.m.k. fela í sér:
a. Staðfestingu á hæfni og endurmenntun byggingarstjóra,
b. skrá um innra eftirlit byggingarstjóra vegna einstakra framkvæmda og lýsingu á því,
c. skrá yfir móttekin hönnunargögn,
d. skrá yfir leiðbeiningar og samskipti við byggingaryfirvöld og aðra eftirlitsaðila,
e. [[skrá yfir iðnmeistara og þá verkþætti sem þeir bera ábyrgð á, afrit af ábyrgðaryfirlýsingum þeirra sem og athugasemdir við störf þeirra,]1)]2)
f. skrá yfir áfangaúttektir og niðurstöður ásamt öryggisúttekt,
g. skrá yfir hönnunarstjóra, hönnuði og athugasemdir til þeirra vegna hönnunargagna,
h. skráningu á öðrum ákvörðunum og athugasemdum byggingarstjóra og
i. lýsingu á lokaúttekt og undirbúningi hennar þar sem m.a. er gengið frá skýrslu yfir allar úttektir, frágangi handbókar, þ.m.t. er lýsing á verki og skrá um samþykkt hönnunargögn .
Byggingarstjóri skal tilkynna [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkefi byggingarstjóra ekki vottað af faggiltri vottunarstofu skal [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) gera úttekt á gerð þess og virkni .
1) Rgl. nr. 360/2016, 4. gr .
2) Rgl. nr. 1278/2018, 21. gr.
3) Rgl. nr. 977/2020 2. gr.

Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.