Faggilt skoðunarstofa

Inspectionem stefnir að faggildingu sem skoðunarstofa.

Mikil reynsla

Hjá Inspectionem vinnur fólk með mikla reynslu af stjórnsýslu byggingarmála og byggingaframkvæmdum.

Endurskoðuð Brunavarnaáætlun Skaftárhrepps undirrituð

Inspectionem hefur unnið endurskoðun brunavarnaáætlunar fyrir starfssvæði Slökkviliðs Skaftárhrepps, verkefnið var unnið fyrir Slökkvilið Skaftárhrepps í samstarfi við slökkviliðsstjóra sveitarfélagsins. Markmiðið með vinnunni er að fara yfir að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin. Aðferðin sem beitt var til að skoða áhættur og greina mannafla- og búnaðarþörf byggir á leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar um mat á búnaðar og mannaflaþörf slökkviliða (6.053).
Áhættumat var unnið út frá þeim mannvirkjum og starfsemi sem er í sveitarfélaginu. Þær áhættur sem taldar voru mótandi fyrir stærð slökkviliðsins voru greindar nánar með ...


Samstarf við Ferðamálastofu um úttektir á þátttakendum í Vakanum

Inspectionem hefur undirritað samning við Ferðamálastofu sem samstarfsaðilar við úttektir á þátttakendum í Vakanum.


Markmið Vakans er að efla gæða-, öryggis- og umhverfisvitund í ferðaþjónustu, ásamt því að stuðla að samfélagslegri ábyrgð innan greinarinnar.
Ferðaþjónustan er einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðfélagsins og mjög mikilvægt að gæði þjónustunnar séu mikil og stöðug þannig að upplifun ferðamannsins verði í samræmi við væntingar hans.
Þátttaka í Vakanum er ferðaþjónustunni hvatning til að viðhalda og auka gæði, umhverfisvitund og öryggi í greininni og samfélagslega ábyrgð innan hennar. Óháðar ytri úttektir með virkni kerfisins er mikilvægur þáttur til að það sé lifandi og að stjórnendur og ...


Banaslys á Íslandi 2018

Samkvæmt tölum sem unnar eru upp úr fréttum fjölmiðla urðu líklegast 32 banaslys á Íslandi árið 2018. Banaslys í umferðinni urðu alls 17 eða 53% allra slysa ársins en næst stærsti flokkur banaslysa er drukknanir þar sem 5 létust þar af þrír í ám og vötnum.
Erlendir ríkisborgarar sem létust í slysum eru alls 19 eða 59% allra sem létust og skiptast þau þannig að 10 létust í umferðarslysum en 8 létust í öðrum slysum þar af 4 í drukknunum. Flestir erlendu ríkisborgararnir sem létust voru frá Evrópu eða 10 en frá Bandaríkjunum voru 4 og 1 frá Asíu en ...

Nánar

Er alltaf rétt að halda kyrru fyrir í bruna í fjölbýlishúsi

Eftir eldsvoða í fjölbýlishúsum þar sem fólk er hætt komið, fer oft af stað umræða um það hvernig íbúar í fjölbýlishúsum eiga að bregðast við. Ráðleggingar um að öruggast sé að halda kyrru fyrir í íbúðunum og bíða eftir björgun slökkviliðs hafa verið áberandi. Þetta getur oft átt við í nýlegum vel byggðum fjölbýlishúsum og á þeim stöðum þar sem vel búin slökkvilið eru en annarsstaðar er þetta ekki svona einfalt. Víða hagar svo til að slökkviliðin eru ekki nægjanlega vel búin til björgunar af efri hæðum húsa og í mörgum eldri húsum eru brunavarnir oft ófullnægjandi.
Hvað best sé ...

Nánar