3.3.1. gr .Eftirlit skoðunarstofu

Aftur í: 3.3. KAFLI Faggiltar skoðunarstofur

[Sveitarstjórn og [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) er heimilt að ákveða að skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og framkvæmd áfanga-, öryggis- og lokaúttekta. Slík skoðunarstofa skal hafa starfsleyfi [Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar]3)]2) [Auglýsa skal ákvarðanir skv. þessari málsgrein á vefsíðu [Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar]3) og viðkomandi byggingarfulltrúaembættis.]1) Beiting réttar- og þvingunarúrræða skal […]1) ávallt vera í höndum leyfisveitanda í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar .
Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm getur leyfisveitandi við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að faggilt skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og úttektir vegna viðkomandi framkvæmdar í heild eða að hluta. [Hönnun telst sérstaklega vandasöm ef mannvirki fellur undir flokk CC3 samkvæmt töflu B1 í þjóðarviðauka við ÍST EN 1990:2002/NA:2011.] 1)
1) Rgl. nr. 722/2017, 2. gr .
2) Rgl. nr. 1278/2018. 9. gr.
3) Rgl. nr. 977/2020 2. gr.

Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.