3. Skilgreiningar

Útgáfa: 2

Staðfest af gæðaráði þann 10. 07 2018 10:23

Yfirlit


 • Gæði.
 • Sameiginlegt heiti yfir alla þá eiginleika einingar sem ákvarða getu hennar til að uppfylla tilgreindar og ótilgreindar þarfir.
 • Gæðatrygging.
 • Allar skipulegar og kerfisbundnar aðgerðir sem ráðist er í innan gæðakerfisins eru sýndar og útskýrðar eins og nauðsynlegt er, til að vekja nægilegt traust á því að eining muni uppfylla gæðakröfur.
 • Gæðastýring.
 • Starfsaðferðir og starfsemi sem miða að því að uppfylla kröfur um gæði.
 • Verklagsregla.
 • Tiltekin aðferð til að inna af hendi starfsemi.
 • Gæðakerfi.
 • Stjórnskipulag, skipting ábyrgðar, verklagsreglur, ferli og aðföng sem nauðsynleg eru til að koma á gæðastjórnun.
 • Gæðaúttekt.
 • Kerfisbundin athugun, unnin af óháðum aðilum, sem hefur þann tilgang að skera úr um hvort starfsemi sem miðar að gæðum og niðurstöður slíkrar starfsemi séu í samræmi við það skipulag sem áætlað var og hvort skipulagið sé virkt og henti til þeirra nota sem því var ætlað.
 • Sannprófun.
 • Staðfesting með athugun og með því að leggja fram hlutlægar sannanir á því að tilteknum kröfum hafi verið fullnægt.
 • Verktaki.
 • Birgir í samningsbundnum viðskiptum.