14.11. KAFLI. Lyftur

Aftur í: 14. HLUTI. LAGNIR OG TÆKNIBÚNAÐUR

14.11.1. gr .Almennar kröfur

Fólkslyftur og fólks- og vörulyftur í byggingum skulu uppfylla [reglugerð um lyftur og öryggisíhluti fyrir lyftur.]2) og vera í samræmi við gildandi staðla sem og reglugerð um skráningu, eftirlit og umsjón með lyftum og lyftubúnaði til fólks og vöruflutninga. Hanna skal lyftur og smíða þannig að engin hætta sé á að maður geti klemmst í lyftugöngum þegar lyftustóllinn er á ystu mörkum. Vörulyftur og lyftur fyrir hreyfihamlaða skulu uppfylla reglugerð Vinnueftirlits ríkisins um vélar og tæknilegan búnað og vera í samræmi við gildandi staðla .
Um stærðarkröfur, kröfur um aðgengi og almennar kröfur um lyftur í byggingum gilda ákvæði 6.4.12 .
gr. [...]1) Um kröfur til eldvarna í fólkslyftum og fólks- og vörulyftum bygginga gilda ákvæði 9. hluta þessarar reglugerðar, þ.m.t. sérstakar kröfur til [brunavarnarlyftu]2) og flóttalyftu sem nota má við eldsvoða .
1) Rgl. nr. 280/2014, 31. gr .
2) Rgl. nr. 977/2020, 59. gr.

14.11.2. gr .Lyftugöng, vélarrými og loftræsing

Lyftugöng í byggingum skal loftræsa þannig að flatarmál sjálfsogandi loftrásar sé að lágmarki 1% af flatarmáli lyftuganga. Óheimilt er að tengja loftrás frá lyftu við önnur loftræsikerfi í húsinu eða leggja aðrar lagnir í lyftugöng en þær sem tilheyra lyftunni, sbr. [reglugerð um lyftur og öryggisíhluti fyrir lyftur]2).
Vélarrými lyftu í byggingu skal eingöngu vera fyrir vélbúnað lyftunnar sbr.[reglugerð um lyftur og öryggisíhluti fyrir lyftur.]1)
Greiður aðgangur skal vera að klefa fyrir lyftuvél hvort sem hann er í þaki eða kjallara .
1) Rgl. nr. 669/2018, 8. gr.
2) Rgl. nr. 977/2020, 60. gr.

Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.