4.10.2. gr .Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara

Aftur í: 4.10. KAFLI . Iðnmeistarar

Iðnmeistarar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi sem felur a.m.k. í sér:
a. Staðfestingu á hæfni iðnmeistara,
b. Eftirfarandi skrár yfir eigið innra eftirlit vegna einstakra verkþátta:
1. lýsingu á því hvernig innra eftirliti með einstökum verkþáttum er sinnt,
2. skrá yfir hönnunargögn, verklýsingar og önnur skrifleg fyrirmæli,
3. skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra,
4. skrá yfir athugasemdir og samskipti við byggingarstjóra vegna framkvæmdar,
5. skráning á niðurstöðu innra eftirlits .
[c. afrit af ábyrgðaryfirlýsingum þeirra.]2)
Iðnmeistari skal tilkynna [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkefi iðnmeistara ekki vottað af faggiltri vottunarstofu skal [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) gera úttekt á gerð þess og virkni .
[…]1)
1) Rgl. nr. 360/2016, 5. gr .
2) Rgl. nr. 1278/2018, 23. gr.
3) Rgl. nr. 977/2020 2. gr.

Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.